1 augustus 2016

Wachtwoord

By In heinde 5 min

Welkom! Vandaag bent u begonnen als werknemer bij ons bedrijf. U gaat gebruik maken van ondoorgrondelijke programma’s waarvoor u ontelbare wachtwoorden nodig hebt. In verband met uw en onze veiligheid dienen deze wachtwoorden te voldoen aan de volgende eisen:
-Het wachtwoord dient te bestaan uit 63 tekens, waarvan minstens vijf en hoogstens dertien speciale tekens, behalve %, #, @, !, ?, $, €.
-Het wachtwoord dient het derde cijfer achter de komma van de uitkomst van de wortel van 47 te bevatten, en te eindigen op een priemgetal. (Als u niet weet wat een wortel of een priemgetal is, dient u direct contact op te nemen met uw leidinggevende, aangezien u dat geval onterecht toegang heeft gekregen tot ons bedrijf en u met onmiddellijke ingang uw toegangspas dient in te leveren en dit pand dient te verlaten).
-Het elfde teken van het wachtwoord is de zevende letter van de uitkomst van het speciaal voor u bedachte cryptogram dat u dient op te lossen via een persoonlijk account dat u kunt aanmaken via puzzelen.helpdesk.com.

Let op! Dit is een automatisch gegenereerde e-mail. Het is niet mogelijk deze e-mail te beantwoorden, want dan kunnen we wel aan de gang blijven. Voor vragen, problemen, opmerkingen, aanmerkingen en foutmeldingen bij het instellen van uw wachtwoord kunt u telefonisch contact opnemen de Helpdesk: 111111.

Welkom! U bent op de startpagina van het meest frustrerende programma van ons bedrijf. Laat u zich hierdoor niet ontmoedigen. Als u voor de eerste keer van dit programma gebruik maakt, dient u eerst uw wachtwoord in te stellen. Deze dient te voldoen aan de door de Helpdesk gestuurde e-mail. Geef nu uw gebruikersnaam en uw wachtwoord op.

Let op! Uw gebruikersnaam is níet uw e-mailadres, inlogcode of personeelsnummer. Uw gebruikersnaam is uw gebruikersnaam.

Gebruikersnaam: ZK7()&^>VBdBf?KEajdrufG+!!
Wachtwoord: ***************************************************************
Uw wachtwoord voldoet niet aan de veiligheidseisen. Probeert u het opnieuw.
Wachtwoord: ***************************************************************
Uw wachtwoord voldoet nog steeds niet aan de veiligheidseisen. Heeft u de puzzel goed opgelost? Probeert u het nogmaals.
Wachtwoord: ***************************************************************
Helaas. Uw account is geblokkeerd. Belt u de Helpdesk: 111111.

Welkom! U bent verbonden met de Helpdesk. Wij zijn altijd aanwezig, maar nooit bereikbaar. Om u desondanks eventueel zo spoedig mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij u na de piep uw 27-cijferletterige personeelsinloggebruikerscodenummer in te toetsen, gevolgd door een hekje.
Piep!
****************************
#
Toets hekje.
#
Toets hekje!
########################################################
Helaas. Wij kunnen u niet van dienst zijn. Voor vragen, problemen, opmerkingen, aanmerkingen en foutmeldingen bij het instellen van uw wachtwoord kunt u mailen naar wijhebbenevenpauze@helpdesk.com. De mail dient te bestaan uit exact honderdtweeënvijftig tekens, waarvan minstens drie en hoogstens vier hoofdletters, elf punten, drie komma’s, met bijgevoegd een getuigschrift van uw wiskundige en taalkundige puzzelvaardigheden, opgesteld in Cyrillisch schrift. E-mails die niet aan deze eisen voldoen, zullen niet in behandeling worden genomen.